Az érzelmek birodalma, erzelmekbirodalma, azerzelmekbirodalma, www.azerzelmekbirodalma.hu, www.erzelmekbirodalma.hu, érzelem, érzelmi intelligencia, EQ, játék, társasjáték, család, szülők, nevelés, gyerekek, kooperatív együttműködés, önismeret, önkontroll, identity, pszichológia, fejlesztés, fejlődés. Érzelmi intelligenci fejlesztő kooperatív pszichológiai társasjáték. Ajánlott családoknak, baráti társaságoknak, szülőknek, nagyszülőknek, gyerekeknek. 7-120 éves korig. Újdonság!
Kapható a nagyobb könyvesboltokban!
  relativityjatek.gmail.com           
személyiségfejlesztő pszichológiai társasjáték
Érték-kaleidoszkóp
Logoterápia és egisztenciaanalízis

A logoterápia és egzisztenciaanalízis, a harmadik bécsi pszichoterápiás irányzat megalapítója Viktor E. Frankl (1905-1997), orvos, filozófus. Elméletének egyik fő gondolata, hogy az embert leginkább az "életértelem akarása" motiválja, erre is utal a "logos" szó megjelenése a megnevezésben.  Frankl szerint az ember feladata az értelem-beteljesítés, az értékek megvalósítása. Ám ez nem lehetséges egy kívülről ránk erőszakolt értékrenden keresztül, saját lelkiismeretünk hangjára kell hallgatnunk, saját érték-hierachiánkra kell támaszkodnunk.
Az egzisztenciaanalízis során kirajzolódik ez a sajátosan ránk jellemző mintázat, életünk eseményei, értékei, értékrendje, személyiségünk és személyünk lényege.
A logoterápia testi és lelki adottságaink figyelembevétele mellett a szellemi személy voltunkat, önfelülmúlási képességünket, humorunkat szólítja meg. Abban segít, hogy szellemi képességeinket használva szabadon és felelősen tudjunk dönteni a felismert értékek mellett, néha a testi és lelki szükségleteinkkel szemben is. Hiszen a szabad és felelős döntés, és az ennek megfelelő elkötelezett cselekvés az alapja annak, hogy önmagunkon túl mutató, értelmes életet élhessünk.
A két megközelítés, logoterápia és egzisztenciaanalízis a gyakorlatban nem választhatóak szét, olyanok, mint egy érme két oldala.


A játék megjelenését támogatta:

http:// logoterapia.ro